De Stichting BHB is een vorm van samenwerking tussen bedrijven met tevens als doel het begeleiden c.q. (her)plaatsen van gemotiveerde mensen naar zinvol werk.