Eind 2012 zijn Ab Wassink (re-integratieconsulent/jobcoach), Willemijn van Lier (register arbeidsdeskundige) en Co Ebben (coördinator) als initiatiefnemers met een paar zakenrelaties vanuit hun netwerk van start gegaan met een vorm van samenwerking tussen bedrijven op het gebied van personeelsaangelegenheden.

Denk hierbij onder meer aan uitwisseling van personeel, het oplossen van personeelsproblemen en eventuele re-integratie. Dit in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. Om dit streven kracht bij te zetten doen we dit in de vorm van een “Herenakkoord”. Nadat het concept zich in enkele jaren heeft bewezen, heeft dit in december 2016 geleid tot de oprichting van een stichting zonder winstoogmerk.