Bijeenkomsten:

Vier keer per jaar worden door de stuurgroep in afstemming met de deelnemende bedrijven themabijeenkomsten georganiseerd.

Doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op personeelsgebied. Ook worden thema’s behandeld waarmee alle deelnemers te maken hebben of kunnen krijgen. Hierbij valt te denken aan o.a. ziekteverzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, generatiemanagement, schuldhulpverlening en de rol van de werkgever hierin.

Deelname:

Potentiële deelnemers mogen één bijeenkomst als gast meemaken om te bepalen of ze wel/niet willen gaan deelnemen aan het netwerk Bedrijven helpen Bedrijven (BhB). Bij deelname wordt verwacht dat het bedrijf regelmatig de bijeenkomst bezoekt. Zowel staf als productiemanagers zijn welkom. Aan het eind van elk jaar vindt een evaluatie plaats om de koers voor het komende jaar te bepalen.

De jaarlijkse deelnemersbijdrage bedraagt € 350,-. (driehonderdvijftig euro)

BhB bijeenkomsten in 2023:

De datums van de vier jaarlijkse bijeenkomsten van Bedrijven helpen Bedrijven zijn bekend.

  • Donderdag 9 maart: Nijhof-Wassink te Rijssen
  • Woensdag 14 juni: bezoek aan deelnemer Dumocom te Almelo
  • Donderdag 14 september: Machinefabriek Boessenkool te Almelo
  • Woensdag 29 november: te gast bij Tulp keukens te Rijssen